×

Sağlık Bakanlığı

KOD | H.HD.TL.05

YAY. TRH, | MART2018

REV. TRH. | 00 | REV, NO 00

Hastaneler insanlara hizmet için vardır. Hastalara en iyi şekilde hizmet verilebilmesi için hastalarımıza önemli görevler düşmektedir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket ederek hastane kurallarına tüm hasta ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.

Hastane ziyaret saatleri YOĞUN BAKIMLAR için 11:30 - 12.00,

YATAKLI SERVİSLER için 10:00 - 22.00, saatleri arasındadır. Ziyaretler kısa tutulmalıdır

(10 dk. tercih edilmektedir) .odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına dikkat edilmelidir.

Ziyaret sırasında hastaneye yiyecek ve içecek getirilemez.

Hasta ziyaretinde odaya girince ellerinizi dezenfektan ile dezente ediniz.

Hastanızın sağlığı açısından hastanıza canlı çiçek getirmeyiniz.Getirilen çiçekler danışma biriminde bekletilerek hastanıza taburculuğu sırasında teslim edilecektir.


Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.


Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.

Hastane binası içerisinde sigara içilmez.

Ziyaret esnasında hastaya ait ekipmanlara lütfen dokunmayınız

Hasta, servis hemşiresinin bilgisi olmadan servisten ayrılamaz.

Hastane malına zarar verilmez.

Hasta odasında hastanın yatağına oturmayınız ve tuvaletleri temiz kullanmaya dikkat ediniz.

Hastanın kapısında uyarı işareti varsa ziyaret öncesi hemşireye danişınız.

Hastanın kendine ait ilaçları varsa servis hemşiresine bilgi verilir.

Hastalar kıymetli eşyalarını (Altın, para v.s) yanlarında bulundurmamalıdır.


Bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar ziyaret edilmemelidir.

10 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve bal gam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler hasta ziyaretine gelmemelidir.

ÇOCUK HASTA ZİYARETÇİ DÜZENLEMESİ

Çocuk hastalar; kardeş ve arkadaşları tarafından Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kurallara
dikkat etmek şartıyla (bulaşıcı hastalık tanısı dışındaki hastalar) ziyaretine izin verilir.
uHastalık/temas öyküsü olan ( ateş, döküntü. burun akıntısı, öksürük vs.) çocukların
hastanede ziyaretçi olarak bulunması yasaktır.

Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde
bir sakınca yoktur.

Yetişkin refakatinde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde belirlenmiş bir
saatte 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilir.

Ziyaretçi çocukların (1. derece yakın) girişte el hijyeni sağlandıktan sonra kliniğe girmesine izin verilir.

Herhangi bir salgın durumunda ( toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından veya Ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.