×

KOD H.HD.TL0OG

YAY.TRH. MART2020

REV.TRH. | 00 | REV.NO 00

REFAKATÇİ POLİTİKASI

Hastaneler insanlar için en önemli devlet kurumlarından biridir, ve insanlara hizmet için vardır.
Hastanemizde hizmet akışını engellemeyecek şekilde, hastanemizin imkanlarının elverdiği ve
hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, uygun zaman ve yöntem dahilinde, belirli kurallar
konularak, yatarak hizmet alan hastalarımızın tıbbi bakım ve psikososyal ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik hasta yakınlarının destek ve katılımı sağlanarak, kurumsal imajı arttırmak ve
kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır.


KİMLER REFAKATÇİ OLMAMALIDIR?

18 yaş altı çocuklar,

Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
Bakıma ihtiyacı olan kişiler

Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olmaması gerekir.

REFAKATÇİ KURALLARI

Hastanızın alerjisi varsa nefes darlığına yol açacak kolonya, parfüm, çiçek getirmeyiniz.
Hastanıza hastanemizce verilen diyet yemeğinden başka dışardan yemek getirmeyiniz.

Eğer tuzsuz diyet uygulaması varsa hastalarınızın yemeğine ekstra tuz koymayınız.
Hastanız tuvalet, lavabo vs. giderken başı dönüp düşebilir, bu nedenle hastanıza mümkünse
koluna girerek refakat ediniz.

Enfeksiyon riskini azaltmak için hastanızın ziyaretçilerinin mümkün olduğunca az olmasını ve
kısa süreli kalmalarını sağlayınız.

Mümkünse siz ve ziyaretçilerinizin hasta ile tokalaşmasını engelleyiniz.

Diğer hasta odalarına girmeyiniz.

Hastanızla ilgili olarak gelişebilecek herhangi bir olumsuz değişikliği panik yapmaksızın ilgili
hemşirenize veya doktorunuza bildiriniz.

Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dahilinde
yapılır.

Refakatçiler, refakatçi tanıtım kartlarını yanlarında bulundurmalıdır.

Refakatçiler yemek saatlerinde refakatçi kartlarını yemekhane personellerine göstermelidir.
Refakatçiler vizit saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.

Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama
yapmamalıdır.

Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.

Hastalarınız hakkında telefonla bilgi almak istediğinizde 444 10 38 (santral)

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE

REFAKATÇİ KURALLARI


Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar,
İstismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel
koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.

Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır
kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.

Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler
olmalıdır.

İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin
belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri
gerekmektedir.

Engelli hastalarımız için refakatçi desteği dışında hastane personel desteği de verilmelidir.