×

Radyoloji Ünitemizde

Röntgen (Endirekt röntgen, kontraslı tetkikler)

Ultrasonografi (USG)

Renkli Doppler(4 Boyutlu USG)

MR

Mamografi

Bilgisayarlı tomografi

Kemik dansitometre

Panoramik röntgen gibi işlemler yapılmaktadır.