×

Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testlerinin yanında hormon analizleri, metobolizma analizleri, idrar analizleri, RIA analizleri, İdrar Analizleri, Tam kansayımı  vb analizler 7/24 yapılmaktadır.