Fizik Tedavi

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, terapatik masaj ve terapatik egzersizler ile ağrıyı kesmeye yönelik tedavidir.

Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun amaçları;

 •  Ağrının azaltılması,
 •  Kasların gevşetilmesi,
 •  Dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi,
 •  Enflamasyonun giderilmesi,
 •  Fonksiyonların restore edilmesi; hareketin arttırılması, kasların güçlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,
 •  İlaç gereksinimin azaltılması,
 •  Postür(duruş) bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesi.

Egzersizin amaçları;

 •  Eklem hareket açıklığını devam ettirmek veya düzeltmek,
 •  Zayıf kasları güçlendirmek,
 •  Enduransı (kondisyonu) arttırmak,
 •  Solunum fonksiyonlarını sürdürmek ve arttırmak,
 •  Denge ve koordinasyonu sağlamak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kapsamındaki tedaviler;

 •  Akut ve kronik ağrı tedavisi,
 •  Romatizmal hastalıklar tedavi ve takibi,
 •  Ortopedik rehabilitasyon ve spor yaralanmaları (kalça ve diz protezleri,spor yaralanmaları,menisküs ve bağ yaralanmaları,kırık ve çıkık sonrası tedaviler,eklem hareket kaybı,Lenfödem),
 •  Nörolojik ve nöromuskuler hastalıkların rehabilitasyonu (omirilik yaralanmaları,multiple skleroz,Parkinson,yüz felci (bell s palsy), inme (Hemipleji,hemiparezi),
 •  Pediatrik rehabilitasyon (cp,Spina bifida),
 •  Doğuşsal veya edinsel eklem ve kemik bozuklukları,
 •  Yanık sonrası rehabilitasyon,
 •  Kardiyopulmoner rehabilitasyon,
 •  Geriatrik rehabilitasyon.