Kalite Yönetimi

Kalite ve Performans Geliştirme

 • Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır,
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen 5-7 dakika),
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır,
 • Hasta yataklarına oturulmamalıdır,
 • Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır,
 • Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır,
 • Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini dezenfektan ile hijyen sağlamalıdır,
 • Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır,
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir,
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir,
 • Yoğun bakım ziyaret 11:30 – 12:00 saatleri arasındadır,
 • Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir,
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır,
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir,
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır,
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır,
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir,

Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?

 

 • Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır,
 • Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler,
 • Hastane güvenliğini bozar,
 • Uyuyan hastalar rahatsız olur,
 • Hasta hakları ihlal edilir
NOT:
 • Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret, hekim iznine bağlıdır,
 • Hasta odalarına“Çiçek Kartı” ile hastaya ya da hasta yakınına iletilir. Hasta ya da hasta yakını “Çiçek Kartı ile çiçekleri resepsiyondan teslim alabilir,
 • Kattan yoğun bakıma alınan hastaların odaları hastaların enfeksiyon riski açısından çiçek kabul edilmez. Gönderilen çiçekler resepsiyon tarafından kabul edilerek ziyaretçileri tarafından kullanılmayacaktır

REFAKATÇI KURALLARI

 
 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

SKS Kalite Yönetimi

Sks Kalite Yönetimi Üyeleri

 • Hakan Çimen
 • Fatma Cingöz
 • Gülden Bayralı