Arşivler: Tıbbi Bölümler

  • Home
  • Tıbbi Bölümler

Radyoloji

Radyoloji Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır. Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalı. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi, ikincisi tedavi radyolojisi, […]
Daha Fazla

Ortopedi

Ortopedi Teknolojik gelişmeler paralelinde devamlı olarak daha iyi, daha modern ve daha zararsız tedavi yöntemi ve gereçleri geliştirilmektedir. Bu yeni yöntemleri uygulayarak amacımız, hastayı mümkün olan en kısa sürede günlük yaşamına döndürmektir.Diz ve omuz eklem yaralanmaları ve hastalıklarında artroskopik cerrahi, ileri teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Artroskopik diz ameliyatları; menisektomi veya menisküs tamiri, artroskopik ön çapraz bağ, […]
Daha Fazla

Nöroloji

Nöroloji Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. […]
Daha Fazla

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testlerinin yanında hormon analizleri, metobolizma analizleri, idrar analizleri, RIA analizleri, İdrar Analizleri, Tam kansayımı vb […]
Daha Fazla

Kulak Burun Boğaz KBB

Kulak Burun Boğaz KBB Teşhis konulduktan sonra medikal tedaviye yada cerrahi müdahaleye karar verirler.Muayenede endovizyon sistemleri kullanılır. Muayene mikroskobundan özellikle kulak detay incelemesinde istifade edilir.Tanının konulmasında CT , MR gibi görüntüleme yöntemleri gerekebilir..Audiometry tympanometry kulak hastalıkları tanısında bizlere ışık tutar Baş dönmelerinde kalorik kulak testleri yapılır.Allerjik deri testleriyle (Pyric testi) ve tam teşekküllü biyokimya labaratuarlarımız […]
Daha Fazla

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümün asıl amacı bireyleri kalp damar hastalıklarından korumak, hastalık ortaya çıkmış ise durdurmak, tedavi etmek ve hatta geriye döndürmektir.Kalp damar hastalıklarından en sık karşılaşılan ve hayatı ciddi anlamda tehtid eden kalp krizinin (myokard infarktüsü) tedavisinde en önemli husus; çok kısa süre içerisinde (ilk saatler) hastaya müdahale edilebilecek tıbbi şartların sağlanabildiği merkezleri oluşturmaktır. Kalp krizi; […]
Daha Fazla

Göz Sağlığı ve Cerrahisi

Göz Sağlığı ve Cerrahisi Göz bölümünde , katarakt başta olmak  üzere pterjium,dakriosistit (göz yaşı kanalı tıkanıklıkları), şaşılık ameliyatları son teknik cihazlarla  ve modern cerrahi odalardan yararlanarak  yapılmaktadır. Bunların dışında glokom ve retina hastalıklarının takip ve tedavisi, (argon lazer) gerçekleştirilmektedir. Diğer tüm branşlarda göz hastalıkları konsültasyonları yapılmakta ve verilen bilgilerle bu branşların medikal ve cerrahi tedavilerine […]
Daha Fazla

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları AKCİĞER ve GÖREVLERİ NELERDİR? Solunum sistemi burun ve sinüslerden başlayıp, akciğerin en uç noktasına kadar devam eder. Akciğerler yaşam için mutlak gerekli olan oksijenin vücuda alınmasını ve vücutta oluşan karbondioksitin dışarı atılmasını sağlar. İnsanda sağ ve sol olmak üzere iki adet akciğer bulunmaktadır. Akciğerler göğüs kafesi içinde yer alırlar. Her iki akciğerin etrafını […]
Daha Fazla