444 10 38
Çağrı Merkezi Hattı
Slogan
Menü

Yenidoğanda Doğumsal Kalp Hastalığı 09 Aralık -0001

Yenidoğanda Doğumsal Kalp Hastalığı

Kalp-Dolaşım Sisteminin doğuştan olan yapısal veya fonksiyonel anomalilerine Doğuştan Kalp Hastalığı (DKH) denir. Sıklığı 100 canlı doğumda 0.8-1 olarak belirlenmiş olsada, bir kardeşinde DKH varsa %2-4 gibi yüksek oranlara çıkabilmektedir.

DKH gelişiminin etyolojisi henüz iyi bilinmemekle beraber çoğunun oluşumu genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu açıklanmaya çalışılmaktadır. Annenin gebeliğinde özellikle ilk 3 ayında geçirdiği bazı enfeksiyöz hastalıklar (Kızamıkçık), gebelikte sigara, alkol, eroin kullanımı ve gebelikte alınan bazı ilaçlar (Valproik asit, Lityum, Retinoik asit) ve anneye ait bazı kronik hastalıklar (gebeliğe bağlı şeker hastalığı) yenidoğan bebekte DKH gelişim riskini arttırmaktadır.

Yenidoğan bir bebekte DKH; morarma, emmede yetersizlik, özellikle emerken terleme, çabuk yorulma ve bazen hızlı nefes alıp verme şeklinde bulgu vermektedir.

Fizik muayenede ise; bebekte siyanoz (morarma), derinin soluk, kül rengi olması, hızlı nefes alıp verme, kalbin normalden hızlı çalışması ve üfürüm duyulması gibi bulgular saptanmaktadır.

Tanısında, Elektrokardiyografi (EKG), Göğüs Radyografisinden yararlanılmakla beraber, çoğunlukla kesin tanı Ekokardiyografi (EKO) ile konulmaktadır. Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi ise girişimsel tedavi ve bazı nadir vakalarda ileri tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır.

DKH olan bebeklerin çok küçük bir kısmı ilk günlerde herhangi bir bulgu vermeden ve muayenede üfürüm duyulmadan tanıdan kaçabilir veya atlanabilir. Bu durumda bebeklerde 3. günden sonra çok ciddi / hayatı tehdit eden klinik durumlarla karşılaşabiliriz (Kalp Yetmezliği, morarma, Solunum ve Kalp durması gibi). Malasef hayatı tehdit eden bu durumların tedavisini düzenlemek, altta yatan ciddi bir DKH olan bebekte çok zorlayıcı olabilmektedir.

Tanıda gözden kaçabilen, herhangi bir bulgusu olmayan veya üfürüm tespit edilmeyen vakaların tanınması için hastanemizde doğan her yenidoğan bebeğe sağ el ve ayaktan Pulse Oksimetri ile Satürasyon taraması yapılmaktadır. Sağ el Satürasyonu < % 90 ve /veya ayaktan bakılan Satürasyon değeriyle arasında % 3'den fazla fark olan bebeklerimizi DKH'nın erken tanısı için Acil Pediatrik EKO önermekteyiz.

Böylelikle doğumda herhangi bir bulgusu olmayan veya üfürüm tespit edilmeyen vakaların erken tanısı ve tedavisi mümkün olmaktadır.

Sağlıkla Melikgazi Hastanesi.